maanantai 9. maaliskuuta 2020

Kymmenen kohtaa lukutaidosta, osa 2

Riittävä lukutaito?


Milloin lukutaito on riittävä? Mihin sen pitää riittää? Lomakkeiden täyttöön? Jatko-opintoihin? Työn oppimiseen? Entä lasten saamiseen?

Kansainvälisessä tutkimuksessa PIAAC:ssa tutkittiin suomalaisten perustaitoja. Tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitoja ovat lukutaito, numerotaito ja tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito. Hieno tulos vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä on suomalaisten korkea osaaminen: noin kaksi kolmasta osaa lukea hyvin tai erinomaisesti, 57% aikuisista omaa hyvät numerotaidot ja noin 41% 16-65-vuotiaista ratkoo ongelmia hyvin. Huono tulos sen sijaan on se, että noin 370 000 aikuisen lukutaito on heikko. Se on 11% aikuisväestöstä.

Tilanne ei vuodesta 2012 ole parantunut. Noin 11% nuorista pääsee peruskoulusta heikolla luku- ja kirjoitustaidolla. Se tarkoittaa noin 6000 nuorta vuodessa. Koulutuksen ja lukutaidon välinen yhteys on selkeä. Koulu-uransa peruskouluun jättäneistä vain 9% osaa lukea erinomaisesti. Sama pätee ammattikoululaisiin.

Olemme saaneet uuden väestöennusteen, jonka mukaan syntyvyys laskee dramaattisesti. Ja yksi sen syistä on kouluja käymättömien nuorten naisten ja miesten lapsettomuus. Onko lukutaito edelleen naimalupa?

Lukutaidolla muuten tarkoitetaan kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, arvioimista ja käyttämistä sekä niiden lukemiseen sitoutumista. 

Päivi Lehmusvuori
Toenperän kirjasto, Juvan kirjasto
kirjastonjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti